U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Geldt de GDPR ook voor u als zelfstandige of KMO?

De verordening geldt voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Elke onderneming die een database heeft
met klantengegevens, prospects, personeelsgegevens, gegevens van toeleveranciers, … is verplicht om zich in regel te stellen.

De GDPR raakt verschillende sectoren; een bouwbedrijf houdt het e-mailverkeer en financiële gegevens bij van zijn leveranciers,
een advocaat of een notaris archiveert (gevoelige) informatie van zijn cliënten, winkeliers verwerken informatie op basis van
klantenkaarten, marketingbedrijven analyseren koopgedrag op allerhande manieren, ondernemingen in de
zorgsector houden gevoelige informatie van klanten, enz.

Het komt er met andere woorden op neer dat praktisch élke onderneming zich in regel moet
stellen tegen mei 2018.

De verordening maakt globaal geen onderscheid tussen kleine en grote bedrijven,
met een kleine nuance voor ondernemingen die big data verwerken als ‘core business’ (direct marketing, profiling, …).

Wacht niet te lang

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat 25 mei 2018 een einddatum is, zonder uitzondering.
Vanaf die datum kan u boetes oplopen (tot 20 miljoen of 4% van uw wereldwijde omzet).