U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kan de persoon van wie u gegevens bijhoudt, vragen om
‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit uw database. U kan de vraag tot verwijdering ook weigeren in een aantal gevallen.

Recht op informatie

U mag persoonsgegevens niet verwerken zonder medeweten van uw klant. In de wet is bepaald welke gegevens aan uw klant moeten
worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of de gegevens bij de klant zelf of onrechtstreeks zijn verkregen.