U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht op informatie

U mag persoonsgegevens niet verwerken zonder medeweten van uw klant. In de wet is bepaald welke gegevens aan uw klant moeten
worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of de gegevens bij de klant zelf of onrechtstreeks zijn verkregen.

Categorie: