U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens**

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft
verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens moeten gratis worden
overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een
gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de betrokken persoon
heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Categorie: