U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht van inzage*

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om bepaalde gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over heel
wat zaken. U moet ook een gratis kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).

Categorie: