U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht op correctie

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren. U moet binnen de
maand reageren (verlengbaar met 2 maanden). U moet ook derden aan wie deze gegevens
werden bezorgd, hierover informeren en aan de betrokkene meedelen aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd.

Categorie: