U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Register voor verwerkingsactiviteiten

Als u persoonsgegevens verwerkt, moet u een register bijhouden. Het komt erop neer dat u een aantal gegevens (verwerkingsdoeleinden,
termijn waarbinnen gegevens worden gewist, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, beveiligingsmaatregelen, …)
zal moeten bijhouden in een Excelbestand.

Categorie: