U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

1.Een penetratietest ! Voor uw Netwerk of Website ( Shop ) Https://

Een penetratietest ligt aan de basis om uw security in kaart te brengen.
Deze test (ook wel de pentest of binnendringingstest genoemd) is een gesimuleerde aanval die op een georganiseerde manier wordt uitgevoerd. Zie dit dus als een test van één of meerdere computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook gebruikt worden om in deze systemen binnen te breken.
 

Een penetratietest vindt meestal om rechtmatige redenen plaats, met toestemming van de eigenaars van de systemen die getest worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen.
Zo kan u ook aantonen dat u alle nodige moeite heb gedaan om met de GDPR inorde te zijn !

 

Penetration tests zijn waardevol om verschillende redenen:

  • Het bepalen van de haalbaarheid van een specifieke set van mogelijke attacks
  • Het identificeren van kwetsbaarheden met een hoog risico die resulteren uit een combinatie van lage risico kwetsbaarheden die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd
  • Het identificeren van kwetsbaarheden die moeilijk tot onmogelijk te detecteren zijn door geautomatiseerde netwerk of applicatie scanning software om kwetsbaarheden bloot te leggen
  • Het beoordelen van de omvang van potentiële business- en operationele impact van succesvolle attacks
  • Het testen van de mogelijkheid van netwerk resources (middelen en/of mensen) om succesvol attacks te detecteren en proactief op te treden tov deze attacks
  • Het leveren van bewijs om meer te investeren in security resources (zowel het inhuren van de specialisten als het investeren in de technologie)
     


 

 

Categorie: