U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Meldplicht bij datalekken

Als gegevens verloren gaan of gestolen worden,
moet u de overheid én de betrokken klanten
binnen de 72 uur verwittigen.

 

Wat is een beveiligingsincident en wanneer moet dit gemeld worden? Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, log in gegevens, cookies, IP adressen of identificerende gegevens van computers of telefoons. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van beveiligingsincidenten die moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. - De website met logingegevens is gehackt of is toegankelijk voor derden. - Verlies van een laptop of USB-stick met persoonsgegevens. - Salarisstroken van medewerkers zijn per ongeluk naar verkeerde personen gestuurd. - Brieven of e-mails worden naar een verkeerd adres gestuurd. - Een aanval van een hacker op het ICT systeem. - Een verloren of gestolen telefoon waar persoonsgegevens op aanwezig zijn.