U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Resultaat:

 • lijst met actuele risico’s
 • de te ondernemen acties
 • de prioriteiten (hoog risico, beperkte actie, beoogd resultaat)
 • RACI-matrix: wie doet wat, en wie moet betrokken zijn bij het ondernemen van de actie

Gevolg: u weet wat te doen, wie het moet doen, hoe het moet
worden gedaan, en tegen wanneer

Overzicht van gegevensverwerking

Doel: inzicht krijgen hoe gegevens binnen de organisatie worden verwerkt en waar

Overzicht maken van “data assets”

 • Waar: ERP-systeem, website, intranet, klantenlijsten, personeelsbestand, …
 • Welke gegevens: persoonsgegevens, gevoelige gegevens, …
 • Wie is betrokken in verwerking: onderneming zelf, leveranciers (van data),,
  gebruikers (van data) hostingbedrijf, sociaal secretariaat, Dropbox,Microsoft 365, Salesforce.com, …
   

Documenteren en visualiseren van dit overzicht

 • Analyseren van maatregelen op vlak van data security en data privacy genomen door de betrokken derden, en desgevallend
  bijkomende waarborgen vragen (of nemen)
 • Gevolg: startpunt van het dataverwerkingsregister

Review processen en pas ze aan

 • Doel: aanpassen van processen aan de hand van de nieuwe vereisten in de GDPR
 • op basis van risico-analyse en gegevensverwerkingsregister

 

Implementatie van de rechten van betrokkenen:

 • persoonlijke oefening: gebruik geen templates
 • transparantieverplichting
 • beslissingen: van het behouden van manuele processen tot en met volledig automatiseren
 • Zorg ervoor dat degenen die rechtstreeks (of onrechtstreeks)betrokken zijn bij het nieuwe proces op de
  hoogte zijn van de wijzigingen
 • Opnieuw een individuele keuze (maar documenteer!):
 • klanten, leveranciers, contractspartijen, …
 • personeel: trainings

Gevolg: processen aangepast aan de hand van de nieuwe
vereisten in de GDPR

 

Identificeer rol bij gegevensverwerking

 • Doel: bepalen van verantwoordelijkheden naar betrokkenen en de uitoefening van hun rechten op basis van risico-analyse
 • In essentie komt dit erop neer dat men zich de vraag moet stellen of men verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is
  (of gradaties ertussen), en wie vervolgens betrokken is bij de gegevensverwerking
 • Gevolg: verrijkt gegevensverwerkingsregister

Review policies, contracten, … en pas ze

 • Maak gebruik van de opportuniteit om ook andere wetgevende initiatieven te implementeren: richtlijn bedrijfsgeheimen, cybersecurity, (e-privacyverordening), …
 • Template-risico:
 • wat dienstig was voor iemand anders, is dit niet noodzakelijk voor u
 • 80/20-regel

Gevolg: alle betrokken partijen weten wat hun verantwoordelijkheid is, en wat gedaan